Współczesny nieustanny rozwój fotografii

W ostatnim czasie znacznemu rozwojowi uległo wiele dziedzin techniki. W tej kwestii prym wiodą oczywiście technologie wiążące się z urządzeniami komputerowymi i siecią WWW. Znacznemu rozwojowi uległa także fotografia, i to nie tylko w kwestiach technicznych, ale również w wielu innych kwestiach.