Jakimi sprawami mogą zajmować się kadry i na czym powinna się opierać działalność tego działu?

W dowolnej dużej firmie pracodawca pragnie zatrudniać jak najlepszych pracowników. Osobiście jednak zazwyczaj nie ma wystarczająco dużo czasu, z tego też powodu niezbędny jest odpowiedni do tego celu pion.
Może zajmować się on między innymi wstawianiem anonsów z propozycją zatrudnienia na jakimś etacie, potem odpowiada na niektóre oferty, przeprowadza wstępne rozmowy z wybranymi zainteresowanymi osobami, a potem, w razie podjęcia postanowienia o zatrudnieniu potencjalnego pracownika, realizuje kolejne czynności związane z rekrutacją nowego pracownika.

procesor

Autor: Tim Adams
Źródło: http://www.flickr.com
Są to kwestie powiązane z rejestracją członka personelu m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz później, w czasie właściwej współpracy, kadry zajmują się też Formalnościami związanymi z na przykład obsługą formalną dni wolnych od zatrudnienia. Niemniej jednak poszczególni pracownicy bardzo chętnie nawiązują kontakt z tym działem również w innej kwestii: wynagrodzenia.
To akurat taki dział spółki zajmuje się cykliczną wypłatą wynagrodzeń dla członków personelu spółki. Dział tego typu jest często złączony z działem zajmującym się księgowością, dlatego też kadry to nie tylko rekrutacja kolejnych pracowników, lecz też ich bieżąca obsługa. Kolejnym obowiązkiem tego typu członu firmy jest troska o to, żeby każde dokumenty w obrębie firmy były zgodne z Kodeksem Pracy.

Z tego też powodu członkowie personelu takiego działu powinni znakomicie znać przepisy Prawa Pracy.

Na tej stronie są bardzo interesujące informacje, lecz kiedy chcesz zgłębić więcej, odszukaj ponadto pozostałe dane, jakie są dostępne tutaj.

Tego typu dokumenty jak zwolnienia chorobowe czy wypowiedzenia też są przesyłane do działu kard.