Kraina Tysiąca Jezior, teren zieleni, jeziora, różnorodność fauny i flory oraz czyste powietrze, tworzą wspaniałe okoliczności relaksu

O pozytywnych stronach regionu północno-wschodniej Polski można snuć opowieści długo i to używając samych – naj. Są tu najgłębsze w Polsce i najczystsze akweny a także najbardziej urokliwe na całym obniżeniu Środkowoeuropejskim, zespoły leśne. Najpiękniejsze księżycowe scenerie polodowcowe.