Łatwy system parkingowy – parę ciekawych informacji

Elektroniczny Układ Obsługi Klientów to świetny sposób na obsługę klientów w większych jednostkach tj. stadiony, parki zabawy, lodowiska, wyciągi narciarskie, kluby fitness. Kluczowym przeznaczeniem systemu parkingowego w zależności od zainteresowań jest liczenie opłaty za wejścia, bądź okresu spędzonego w danym miejscu.

Obsługa przebiega na zasadzie zaliczki, albo debetu, lub mieszanej, zaliczka fragmentaryczna i kredyt do zużytkowania usług dodatkowych i w gastronomii. Elektroniczny system obsługi klientów ESOK ma za obowiązek usprawnić i przyspieszyć obsługę interesantów, uprościć sprzedaż usług na podstawie zdefiniowanych cenników (więcej – elektroniczny system kontroli dostępu).

Czy masz chęć przeczytać następne wpisy? W takim razie zachęcamy do wejścia w link – tam oczekuje na Ciebie istotna strona (https://qalcwise.com/apps/zamowienia-zarzadzanie-zakupami/).

ESOK GH upraszcza działalność obiektów o złożonej budowie i zróżnicowanej działalności. Transpondery zegarkowe, względnie w kształcie karty zapewniają szybką i niezawodną obsługę klientów przy kasie, obsługę zatrzasków w szafkach, inspekcję pozostałego czasu w czytnikach na obiekcie, a dla kontrolującego obiekt, bezgraniczne możliwości kierowania pracownikami i układami, poprzez robienie każdego gatunku statystyk.

parking

ESOK GH umożliwia skuteczniej administrować obiektem, a dzięki obsłudze bezgotówkowej poprzez transpondery polepszy obsługę konsumentów, ograniczając czas obsługi do minimum. System parkingowy składa się z trzech elementów. Sygnalizatorów zajętych, bądź wolnych pozycji, wyświetlaczy LED pokazujących ilość pustych punktów na parkingu, komputera pilnującego działanie systemu. Funkcją systemu parkingowego jest ułatwienie odnalezienia wolnego położenia na parkingach podziemnych i wielopoziomowych. Na każdym pułapie parkingu zainstalowane są wyświetlacze LED, wskazujące ilość punktów w danym regionie. Dodatkowo nad każdym punktem odnajduje się sygnalizator świetlny, nakierowujący z daleka puste pozycje. Kolor czerwony nazywa punkty zajęte, zaś zielony punkty wolne. Na pozycjach dla niepełnosprawnych montowane są odpowiednio światła czerwone, oraz niebieskie. Układ podłączony jest do decyzyjnego komputera, który demonstruje aktualny stan zajętości miejsc, także prowadzi statystyki przepływu aut.

Poczytaj też – szafki basenowe.