Nowatorskie podejście, preferencje do pracy w zespole a także profesjonalna mądrość to cechy, które powinien posiadać kandydat na testera.

Współcześnie sprzęt komputerowy jest niezbędny nie tylko w zakładach pracy, ale i w życiu codziennym. Z biegiem czasu, tworzą się coraz to nowsze procesy technologiczne. Nie tak dawne analizy z diagnozowania rynku pracy, wskazują na to, że fachowcy zajmujący się transmisją i przetwarzaniem wszelkiego rodzaju informacji, stanowią drugorzędną grupę najbardziej pożądanych pracowników.

Jednakowoż pomimo trwającego zapotrzebowania na znawców tej dziedziny, coraz częściej zdarza się, że od osoby zatrudnionej na stanowisku testera wymaga się nie tylko wiedzy technicznej ale sporych ponadnormatywnych kompetencji osobistych.

inżynier informatyki

Autor: Harry Wood
Źródło: http://www.flickr.com

Przypuszczałoby się, że testera to całkiem spokojna profesja polegająca na spędzaniu dużej ilości czasu przed ekranem komputera i wpatrywaniu się czy pokaże się jakiś znak lub organizacja webinarów też nie. Profesja jedynie na pozór zdaje się być łatwa, bezstresowa. Tak naprawdę testerzy pracują w wielkim stresie i przeważnie pod naciskiem czasu. Mają świadomość, że są świadomi jakości wypróbowanych produktów.

Dodatkowo jest to praca w zespole, a co w konsekwencji od testera IT, oczekuje się predyspozycji do współdziałania z pozostałymi ludźmi, po to by otrzymywać znakomite efekty. Istotne jest posiadanie predyspozycji międzyludzkich, pozwalających na rozpoczęcie i podtrzymanie odpowiedniej komunikacji pomiędzy uczestnikami grupy a także testerami a planistami, w celu uzyskania jak najwyższych wyników.

komputery

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Standardowe zajęcia testera polegają na walidacji oprogramowania, raportowaniu nieprawidłowości przy udziale różnych sposobów i procedur – zobacz tutaj. Każdy pracownik testujący przed rozpoczęciem swoich czynności sprawdzających powinien zaznajomić się z harmonogramem prac i wymaganiami dotyczącymi testowanego oprogramowania. Do tego niezbędna jest umiejętność analizy i prawidłowego opisywania zbadanych w programie wymagań.

Oprócz wiedzy merytorycznej istotne jest, aby tester charakteryzował się również sumiennością, świadomością za powierzone czynności zdroworozsądkowym podejściem scedowanych działań oraz umiejętnością prostego przedstawiania wiedzy o wyszukanym błędzie lub rozwiązaniu.